Việc ăn bún đậu với nước mắm vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.