5 kiểu tóc gọn gàng hơn lại tăng điểm giao diện cho bạn mà

Share This Post

Không phải cứ xoã tóc thì chúng mình mới xinh đâu, bạn vẫn có thể toả sáng nhờ 5 kiểu này đó.

Tết tóc rối

Búi tóc

Buộc đuôi ngựa

Buộc nửa

Tận dụng các loại kẹp càng cua

Ảnh: Internet

Xem Thêm Bài Viết Liên Quan